ตรวจสอบรายชื่อและวันเวลารายงานตัว-มอบตัว -> ดาวน์โหลด