LINE_ALBUM_คณะครู และบุคลากรโรงเรียนโยธินบำรุงร_๒๔๐๒๑๙_10
222
เรียนปรับพื้นฐาน
รับสมัคร
previous arrow
next arrow

ผลการสอบคัดเลือก การรายงานตัวและมอบตัว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567

- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 * รายชื่อผู้สอบได้ (เรียงตามลำดับคะแนนสอบคัดเลือก) -> ดาวน์โหลด * รายชื่อแยกห้องเรียน (เรียงตามลำดับรหัสผู้สมัครสอบ) -> ดาวน์โหลด - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 * รายชื่อผู้สอบได้ (เรียงตามลำดับคะแนนสอบคัดเลือก) ->...

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อห้องเรียนทหาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 (รอบเพิ่มเติม)

ตรวจสอบรายชื่อและวันเวลารายงานตัว-มอบตัว -> ดาวน์โหลด

ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 #ประเภทโควตาเรียนดี

การรายงานตัวและมอบตัวตามประกาศ ตรวจสอบรายชื่อ -> ดาวน์โหลด

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567

SMEP ม.1 -> ตรวจสอบรายชื่อ SMEP ม.4 -> ตรวจสอบรายชื่อ ฺBMTP ม.1 -> ตรวจสอบรายชื่อ BMTP ม.4 -> ตรวจสอบรายชื่อ BTTP ม.4 ->...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567 - ประกาศและตารางสอบ -> ดาวน์โหลด - ห้องเรียนฯ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ (SMEP) ม.1 -> ดาวน์โหลด ม.4 -> ดาวน์โหลด - ห้องเรียนฯ มุ่งสู่โรงเรียนทหาร (BMTP) ม.1 -> ดาวน์โหลด ม.4 -> ดาวน์โหลด - ห้องเรียนฯ...