LINE_ALBUM_คณะครู และบุคลากรโรงเรียนโยธินบำรุงร_๒๔๐๒๑๙_10
222
เรียนปรับพื้นฐาน
รับสมัคร
previous arrow
next arrow

การประกวดนวัตกรรมเกษตรและประมง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.จิรัชญา เสนากัสป์ ม.5/1 นายภาคภูมิ ศรีไพรินทร์ ม.4/1 ได้รับรางรัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมเกษตรและประมง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ...

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียน เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ 18 สิงหาคม 2566  ณ โรงเรียนโยธินบำรุง รูปภาพทั้งหมด ->...

ขอแสดงความยินดีกับวง Y.B.BAND โรงเรียนโยธินบำรุง

🏆ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีสตริงรายการ Ronbinsan lifestyle Music contest 2023🏆 และเป็นตัวแทนจังหวัดนครศรีธรรมราช แข่งขับรอบรองชนะเลิศระดับภาคใต้ ณ จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 9 กันยายน...