🏆ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีสตริงรายการ Ronbinsan lifestyle Music contest 2023🏆
และเป็นตัวแทนจังหวัดนครศรีธรรมราช แข่งขับรอบรองชนะเลิศระดับภาคใต้ ณ จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 9 กันยายน 2566