กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียน
เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ 18 สิงหาคม 2566  ณ โรงเรียนโยธินบำรุง


รูปภาพทั้งหมด -> ดาวน์โหลด