สอบเข้าแข่งขันวัดความรู้ “คนเก่ง ดี ศรีพ่อดำ”
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2566
สอบในวันที่ 23 ธันวาคม 2566
ประกาศรับสมัคร -> ดาวน์โหลด
ใบสมัคร -> ดาวน์โหลด