การประกวดนวัตกรรมเกษตรและประมง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

💚 ขอแสดงความยินดีกับ
น.ส.จิรัชญา เสนากัสป์ ม.5/1
นายภาคภูมิ ศรีไพรินทร์ ม.4/1
การประกวดนวัตกรรมเกษตรและประมง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
จัดการแข่งขันโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 💛

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียน
เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ 18 สิงหาคม 2566  ณ โรงเรียนโยธินบำรุง


รูปภาพทั้งหมด -> ดาวน์โหลด

ขอแสดงความยินดีกับวง Y.B.BAND โรงเรียนโยธินบำรุง

🏆ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีสตริงรายการ Ronbinsan lifestyle Music contest 2023🏆
และเป็นตัวแทนจังหวัดนครศรีธรรมราช แข่งขับรอบรองชนะเลิศระดับภาคใต้ ณ จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 9 กันยายน 2566