ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567
– ประกาศและตารางสอบ -> ดาวน์โหลด
– ห้องเรียนฯ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ (SMEP)
ม.1 -> ดาวน์โหลด
ม.4 -> ดาวน์โหลด
– ห้องเรียนฯ มุ่งสู่โรงเรียนทหาร (BMTP)
ม.1 -> ดาวน์โหลด
ม.4 -> ดาวน์โหลด
– ห้องเรียนฯ มุ่งสู่แม่พิมพ์ (BTTP)
ม.4 -> ดาวน์โหลด

เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาการ “วันดอกแก้วบาน” ครั้งที่ 25

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567

  • การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567 -> ดาวน์โหลด